Akte van cessie (openbare cessie)

Met een akte van cessie kunt u een vordering op een derde overdragen. Een dergelijke overdracht kan plaatsvinden door middel van een zgn. stille cessie (degene die de vordering moet betalen wordt dan niet van de overdracht op de hoogte gesteld) of door middel van een zgn. openbare cessie die wel aan de debiteur van de vordering wordt meegedeeld.

Hier vindt u een model voor een akte van cessie die aan de debiteur wordt meegedeeld. Let op: de openbare cessie sorteert pas effect indien de akte van cessie is ondertekend én de mededeling is gedaan.

Dit model voor de akte van cessie kan ook worden gebruikt voor de overdracht van andere rechten die tegen derden kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden van rechten die kunnen worden overgedragen zijn: een optierecht, auteursrechten of een licentierecht.

Via de hieronder staande link kan u beginnen met het samenstellen en downloaden van deze akte van cessie:

START > Akte van cessie (openbare cessie)
Prijs: EUR 15,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie)

Benodigde gegevens voor het doorlopen van de vraag & antwoord sessie

U heeft de volgende stukken nodig om de vragen te beantwoorden:
* indien van toepassing: de onderliggende overeenkomst tussen de partij die de vordering overdraagt en degene die de vordering overneemt (bijvoorbeeld een koopovereenkomst);
* de gegevens betreffende de contractspartijen;
* de gegevens met betrekking tot de over te dragen vordering(en)/recht(en).

U moet zelf de bij de akte behorende bijlagen toevoegen. Deze worden niet automatisch door het systeem gegenereerd.

Zoek