Directiereglement (directiestatuut)

In een directiereglement (directiestatuut) wordt de besluitvorming door het bestuur (de directie) van een besloten vennootschap nader geregeld. Andere zaken die in een dergelijk reglement worden opgenomen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taakverdeling binnen het bestuur. Met een directiereglement kunnen impasses in het bestuur worden voorkomen. Ook wordt vaak geregeld binnen welke financiële grenzen een bestuurder rechtshandelingen mag verrichten zonder voorafgaande instemming van de aandeelhouders of de raad van commissarissen.

Let op dat de inhoud van het reglement moet worden afgestemd op de statuten van de vennootschap. U heeft dan ook de statuten van de besloten vennootschap nodig om de vragen te beantwoorden en het reglement samen te stellen. Indien de statuten anders luiden dan het reglement, dan geldt de tekst van de statuten.

Hier vindt u een model voor een directiereglement. Via de hieronder staande link kan u meteen beginnen met het samenstellen en downloaden van het model:

START > Directiereglement
Prijs: EUR 30,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie)

Zoek