Financiering van de onderneming

Voor iedere onderneming is financiering belangrijk: of het nu gaat om de investering in nieuwe machines of voertuigen of de financiering van werkkapitaal en of u nu in de financieringsbehoefte van de onderneming voorziet met eigen geld of een lening aantrekt van een bank of van een investeerder.

RECHT voor de ZAAK heeft op dit moment in haar collectie de volgende modellen en voorbeelddocumenten die in het kader van de financiering van uw onderneming van belang kunnen zijn:

* overeenkomst van geldlening

* akte van cessie (openbare cessie)

* akte tot schuldoverneming

* pandakte activa (bezitloos pandrecht)

* pandakte vorderingen (stil pandrecht)

———————————————

De volgende documenten zijn in bewerking en zullen binnenkort beschikbaar zijn:

* achterstelling geldvordering

* borgtocht

* converteerbare geldlening

* garantie groepsmaatschappij

* investeringsovereenkomst

* letter of comfort

* overeenkomst conversie schuld in aandelenkapitaal

* uitgiftebesluit aandelen (buiten vergadering)