Pandakte activa – bezitloos pandrecht 

Verstrekken van zekerheid door middel van een pandakte activa – bezitloos pandrecht Tot zekerheid voor de terugbetaling van een lening of de voldoening van een andere schuld kunt u zekerheden verstrekken, bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht op roerende zaken (activa zoals machines, inventaris, voorraden e.d.). Er zijn twee soorten pandrecht op activa: – […]

Overeenkomst van geldlening 

Bij het verstrekken van een lening is het belangrijk de afspraken over terugbetaling en rente in een overeenkomst van geldlening vast te leggen. Het model dat u via Recht voor de Zaak op maat kunt samenstellen, bevat onder andere bepalingen over: – de aflossing; – de betaling van rente en het toepasselijke tarief; – wanneer […]

Directiereglement (directiestatuut) 

In een directiereglement (directiestatuut) wordt de besluitvorming door het bestuur (de directie) van een besloten vennootschap nader geregeld. Andere zaken die in een dergelijk reglement worden opgenomen zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taakverdeling binnen het bestuur. Met een directiereglement kunnen impasses in het bestuur worden voorkomen. Ook wordt vaak geregeld binnen welke financiële grenzen […]

Akte van cessie (openbare cessie) 

Met een akte van cessie kunt u een vordering op een derde overdragen. Een dergelijke overdracht kan plaatsvinden door middel van een zgn. stille cessie (degene die de vordering moet betalen wordt dan niet van de overdracht op de hoogte gesteld) of door middel van een zgn. openbare cessie die wel aan de debiteur van […]

Akte tot schuldoverneming 

Het is mogelijk om één of meer schulden van een andere partij over te nemen (schuldoverneming). Een voorbeeld is de verkoop van een machine die nog niet helemaal is afbetaald. De oorspronkelijke leverancier (fabrikant, distributeur, dealer) heeft dus nog bedragen tegoed van de koper. De koper kan die machine aan een derde verkopen en ook […]