Overeenkomst van geldlening

Bij het verstrekken van een lening is het belangrijk de afspraken over terugbetaling en rente in een overeenkomst van geldlening vast te leggen. Het model dat u via Recht voor de Zaak op maat kunt samenstellen, bevat onder andere bepalingen over:
– de aflossing;
– de betaling van rente en het toepasselijke tarief;
– wanneer de lening vervroegd opeisbaar is (bijvoorbeeld wanneer de leningnemer een substantieel deel van zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt), en
– welke informatie de leningnemer dient te verstrekken.

Niet iedere lening wordt door de belastingdienst als een zakelijke lening geaccepteerd. Wanneer de belastingdienst van mening is dat een lening onzakelijk is, kan dat ongewenste consequenties hebben. Daarom is het van belang het verstrekken van een lening met uw fiscalist te bespreken; wellicht zijn er andere opties die in uw geval de voorkeur verdienen.

Via de hieronder staande link kan u beginnen met het samenstellen en downloaden van deze overeenkomst van geldlening:

START > Overeenkomst van geldlening
Prijs: EUR 15,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie)

Benodigde gegevens voor het doorlopen van de vraag & antwoord sessie

U heeft de volgende stukken nodig om de vragen te beantwoorden:
* de gegevens betreffende de contractspartijen;
* de gegevens met betrekking tot de lening.

U moet zelf de documenten met betrekking tot eventueel te verstrekken zekerheden toevoegen. Deze worden niet automatisch door het systeem gegenereerd.

Zoek