Pandakte activa – bezitloos pandrecht

Verstrekken van zekerheid door middel van een pandakte activa – bezitloos pandrecht

Tot zekerheid voor de terugbetaling van een lening of de voldoening van een andere schuld kunt u zekerheden verstrekken, bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht op roerende zaken (activa zoals machines, inventaris, voorraden e.d.). Er zijn twee soorten pandrecht op activa:
– een vuistpandrecht waarbij het verpande uit de macht van de pandgever wordt gebracht, en
– een stil of bezitloos pandrecht waarbij de pandgever de zaken in de uitoefening van zijn onderneming kan blijven gebruiken.

Een bezitloos pandrecht kan worden gevestigd bij notariële akte of geregistreerde onderhandse akte. Via de hieronder staande link kan u beginnen met het samenstellen en downloaden van een onderhandse pandakte activa – bezitloos pandrecht:

START > Pandakte activa - bezitloos pandrecht
Prijs: EUR 20,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie)

LET OP: registratie van de pandakte is vereist

Hoe moet ik de pandakte registreren?

Een bezitloos pandrecht op roerende zaken wordt gevestigd door het ondertekenen van de pandakte én het registreren van de ondertekende akte (let dus op: zonder registratie wordt het pandrecht niet gevestigd!).
Registratie vindt plaats bij de Belastingdienst in Rotterdam (klik hier voor de adresgegevens). De pandakte kan persoonlijk worden aangeboden of opgestuurd (zie deze link voor meer informatie).
Omdat de Belastingdienst alleen verplicht is akten te registreren waarvan registratie wettelijk is vereist voor de geldigheid van de rechtshandeling, verdient het aanbeveling om bij schriftelijke aanbieding van de akte te vermelden dat het een akte betreft die een bezitloos pandrecht vestigt. Na registratie wordt de akte door de Belastingdienst terug gezonden met een sticker als bewijs van registratie (zie ook de website van de Belastingdienst).

Benodigde gegevens voor het doorlopen van de vraag & antwoord sessie

U heeft de volgende stukken nodig om de vragen te beantwoorden:
* de gegevens betreffende de contractspartijen;
* de gegevens met betrekking tot de lening of schuld tot zekerheid waarvoor het pandrecht wordt gevestigd.

U moet zelf de bij de akte behorende bijlage toevoegen. Deze wordt niet automatisch door het systeem gegenereerd.

Zoek